עינב אתה יחיד ומיוחד יונתן ממש אהב את השיעורים איתך, היה ביניכם חיבור ממש טוב . היום ביקש לדעת אם אתה מלמד חוג נוסף בסמסטר הבא. תודה על הכל