עינב, תודה כל ההשקעה עם הילדים שלנו. יש לנו באמת הרבה מזל שהם זכו ללמוד ממך. הדבר הראשון ששמעתי מליעם הערב זה שהוא מבקש שארשום אותו לעוד סמסטר אתך. מה עוד צריך 🤗